Main Page Sitemap

Centrum volneho casu gessayova 6


centrum volneho casu gessayova 6

zpolenie, vtvarn dielne, bdanie v prrode aj vychdzky za hranice to vetko ponkaj jarn tbory, ktor njdete na viacerch miestach v Bratislave. Kad utorok s pre mamy pripraven tvoriv innosti, pri ktorch si mamiky mu vymeni sksenosti o vchove svojich det. Denn jarn tbor stoj 65 eur.

Centrum vonho asu Gessayova - rozpotov organizcia Hlavnho mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V Bratislave je vak, naastie, pestr vber jarnch dennch tborov. Dopoludnia s zameran na strenutie mamiiek na materskej dovolenke a ich. Deti sa zabavia vtvarnou, prrodovednou aj portovou innosou v priestoroch CV, ale aj mimo CV v Bratislave.

Pre alie informcie kontaktujte priamo centrum na tel. Prrodovedy, klubovemeleckej innosti, telovchovncortovch aktivt, mama klub. Tbor je uren pre deti od 6 rokov. Deti akaj rzne zaujmav tvoriv aktivity, spoloensk hry a poda thesis statement for book reports poasia aj pohyb na erstvom vzduchu. Tvrtok bude venovan spoloenskm hrm a v piatok sa deti vyber po stopch ptraa Tina v Dbravke. Ak ich hadanie pokladu poda mapy aj portov zpolenie. Poas poldennho tbora deti v CV neobeduj. Poplatok za tbor je 60 eur. Drobci bud vytvra rzne vrobky a nauia sa zrunosti hravou a zbavnou formou. Pestr ponuka, mestsk centr vonho asu ponkaj aj tento rok tbory, ktor s zameran nielen na tvoriv innosti a portov aktivity, ale aj na vlety, hry, vychdzky i rzne sae. Pridaj hodnotenie: vyber hodnotenie, zatia bez hodnotenia, tto firmu zatia nikto nehodnotil.centrum volneho casu gessayova 6

Kalendr akci usporiadanch v mieste Centrum vonho asu Gessayova.
Centrum vonho asu krky krtkodore KD oddelenia : techniky.
Centrum vonho asu, Bratislava - Petralka - Centrum vonho asu, mimo kolsk vchovn zariadenie v Petralke, vonoasov aktivity.
Centrum vonho asu Gessayova.
Gessayova 6, 851 03 Bratislava Telefn.


Sitemap